Power 2.2

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Pro-Development Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja, Oś II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.2 Wsparcie na zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Tytuł projektu: Doradztwo w zakresie przygotowana oferty dla przedsięwzięcia „ Rewitalizacja i przebudowa obiektów na Terenie  Centralnym BIS”, realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Głównym celem projektu jest doradztwo w zakresie przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) oraz procesu negocjacji.

Całkowita wartość projektu: 424 875,00 zł

Wartość dofinansowania: 382 387,50 zł