Poznaj nasze kompetencje

Jesteśmy firmą kompleksowo zarządzającą realizacją innowacyjnych przedsięwzięć inwestycyjnych. To, co czynu nas wiarygodnym partnerem zarówno dla inwestorów prywatnych, jak i jednostek publicznych, to praktyczne doświadczenie w zarządzaniu wartością projektu od jego najwcześniejszej fazy. Przeprowadzamy projekty wszechstronnie – od fazy funkcjonalno-przestrzennej poprzez przygotowanie nieruchomości, projektowanie, optymalizację kosztów, pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, planowanie funkcji aż po pełną realizację i komercjalizację. 

 

Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej

Informujemy, że firma Pro - Development Sp. z o.o wygrała otwarty nabór na partnera do wspólnej realizacji projektu "Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej. Akcelerator Innowacyjności". 

Koncepcja przedsięwzięcia zakłada stworzenie we współpracy z partnerem infrastruktury laboratoriów stanowiących zaplecze intelektualne i infrastrukturalne do prowadzenia nowoczesnych prac badawczo-rozwojowych a także kreowania innowacyjnych technologii oraz usług efektywnej komercjalizacji - transferu wiedzy i technologii. 

Przedsięwzięcie jest elementem unikatowego w skali regionu i kraju kompleksowego systemu innowacyjności Kampus +, tworzonego we współpracy z wiodącą uczelnią techniczną w Polsce. System, łącząc mechanizmy wsparcia nowoczesnej nauki i procesów akceleracji pozwoli Politechnice Warszawskiej oraz partnerom na aktywny rozwój w oparciu o innowacje oraz współpracę środowiska akademickiego i biznesowego.

Kampus Nowych Technologii Politechniki Warszawskiej

Nasze mocne strony

  • Kompleksowe zarządzanie 
  • Przemyślana urbanistyka i przyjazna architektura
  • Odpowiedni dobór funkcji w projekcie dzięki gruntownym analizom rynku
  • Analiza możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
  • Strategiczne etapowanie przedsięwzięcia 
  • Zrównoważony rozwój jako wartość, która nam przyświeca na każdym etapie rozwoju projektu

Współpraca zagraniczna

Rozwijając nasze usługi, analizujemy nie tylko krajowe rynki, ale także globalne trendy, szukając  najlepszych światowych wzorców. Regularnie nawiązujemy współpracę z zagranicznymi ośrodkami innowacji, jednostkami badawczymi i naukowymi, dzięki czemu możemy budować naszą wiedzę i potencjał innowacyjny firmy.  Dla przedsiębiorców, którzy razem z nami chcą rozwijać swoje projekty, opracowujemy kompleksowe strategie w oparciu o unikalne w skali kraju zasoby.

Cambridge Innovation System

ProDevelopment buduje projekty w oparciu o metodologię tworzoną we współpracy z ekspertami ze znanego na całym świecie ośrodka naukowego w Cambridge. Współpraca z renomowanym parterem zagranicznym pozwala nam wykorzystać najlepsze światowe praktyki oraz stworzyć silne zaplecze merytoryczne i technologiczne dla naszych przedsięwzięć.  

Wachlarz możliwości 

Implementacja zagranicznych sprawdzonych praktyk, analizy światowych trendów oraz znajomość polskiego rynku, pozwoliły nam stworzyć kompleksowe usługi i produkty dedykowane przedsiębiorstwom, uczelniom, ośrodkom naukowym oraz samorządom. Analizujemy, projektujemy, dopasowujemy, wdrażamy i komercjalizujemy – aby wspierać innowacyjny rozwój sektora prywatnego i publicznego. 

Design i wzornictwo

 

Nie można mówić o rozwoju produktów i wzroście innowacyjności przedsiębiorstw bez położenia nacisku na Design produktów. Mając tego świadomość tworzymy Centrum Designu i Wzorów Przemysłowych, w ramach którego realizowane będą kompleksowe usługi dla firm, które chcą chcą rozwiajać nowe produkty.

Odpowiedzialność społeczna

 

Decydując się na rozwój przedsiębiorstwa w ramach naszych projektów  stajesz się częścią przedsięwzięcia o najwyższym standardzie odpowiedzialności społecznej. Realizując nasze projekty wykraczamy poza minimalne wymogi prawne i staramy się jak najszerzej uwzględniać problematykę społeczną i środowiskową w naszych działaniach. Szczególny nacisk kładziemy na zależność pomiędzy jakością miejsca pracy a jakością życia.